فرم نظر سنجی مصرف کنندگان ماکارونی سمیرا

جنسیت
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تحصیلات
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شغل
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شهر
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
استان
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
1- در ماه چند نوبت ماکارونی استفاده می کنید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
2-رنگ ماکارونی سمیرا را قبل از پخت چگونه ارزیابی می کنید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
3- میزان لکه های سفید و سیاه را در انواع ماکارونی های سمیرا چگونه ارزیابی می کنید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
4- آیا از زمان پخت درج شده روی بسته بندی های ماکارونی سمیرا رضایت دارید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
5. بافت و استحکام ماکارونی سمیرا بعد از پخت چگونه است؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
6. میزان چسبندگی ( رشته های به هم چسبیده) در اسپاگتی سمیرا بعد از پخت را چگونه ارزیابی می کنید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
7. میزان خمیرشدگی (له شدن) ماکارونی سمیرا را چگونه ارزیابی می کنید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
8. میزان لعاب ایجاد شده ورمیشل سمیرا را در سوپ را چگونه ارزیابی می کنید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
9. حفظ شکل ظاهری ورمیشل سمیرا بعد از پخت چگونه است؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
10- دوخت و بسته بندی محصولات ماکارونی سمیرا را چگونه ارزیابی می کنید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
11- به نظر شما طرح بسته بندی سمیرا چگونه است؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
12- میزان پودر گوجه ( رنگ قرمز ) پاستای سبزیجات را قبل از پخت چگونه ارزیابی می نمایید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
13- میزان پودر کوچه ( رنگ قرمز ) پاستای سبزیجات را بعد از پخت چگونه ارزیابی می نمایید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
14- میزان پودر اسفناج ( رنگ سبز ) پاستای سبزیجات را قبل از پخت چگونه ارزیابی می نمایید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
15- میزان پودر اسفناج ( رنگ سبز ) پاستای سبزیجات را بعد از پخت چگونه ارزیابی می نمایید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
16- کدام یک از سایزهای اسپاگتی را ترجیح می دهید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
17- ماکارونی را چگونه طبخ می کنید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
هرگونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید بیان فرمایید:
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
در حال ارسال
نقد‌ و بررسی کاربر
0 (0 رای)
امتیاز دیدگاه‌ها 0 (0 نقد و بررسی)